Double Karamelato Kourveta; indigo and crocus dyes
Cotton
Reference: T3432
Size in cms: 240 x 200
Price: £380.00